Egyetemes fény

Frank Zöllner: Leonardo da Vinci összes festménye és rajza

           

Harmincéves, épp most bízták meg Firenzében egy oltárkép elkészítésével, a királyok imádását ábrázolná. A szent családot a megszokottól eltérően igen nagyszámú bámészkodó venné körül; ámulat, hitetlenkedés, hódolat, öröm ülne az arcokon és feszülne a mozdulatokban. A háttérben, Dávid király palotájának szabad lépcsőjén izgatottan robognának lefelé, lehet, hogy lovasok is, de tevét biztosan ültetne a lépcső tövébe, egy délceg pálmafa mögé. A kisded és anyja egyenlő oldalú háromszöget zárna be a baloldalt a helyszínre érkező, illetve jobbra (hátrébb) egymással megütköző lovasokkal, derűs nyugalmuk a kép fókuszában csillapítólag hatna amazok harcias mozgalmasságára. Két-három fős, beszélgető csoportok oldanák az előtér merev színpadiasságát, a figurák egyedítettsége folytán soha nem látott életszerűség költözne a kompozícióba.

Bővebben ...

Mintavétel

Christof Thoenes: Raffaello

Rose-Marie és Rainer Hagen: Bruegel

 

Valaki feljelentette a jeruzsálemi Jahve-templomot a felettes görög hatóságoknál adóvisszatartásért. A besúgó szerint a zsidók megszámlálhatatlanul sok pénzt rejtegetnek a szent helyen, messze többet, mint amennyit az áldozati költségek indokolnak. Ideje, hogy a király a körmükre nézzen, és behajtassa jogos járandóságát. Palesztina akkori ura, IV. ("Előragyogó") Szeleukosz kancellárját küldi a városba megbízottként. Héliodórosz ("a Nap ajándéka") szétnéz a zsidók Úristenének hajlékában, és megállapítja, hogy ott valóban nagy mennyiségű aranyat és ezüstöt tárolnak engedély nélkül. Oniás főpap állítása szerint a kincs az özvegyek és árvák letétbe helyezett pénze, de ezen a megbízott csak kacag. Testőröket vesz maga mellé, és betör a templomi kincstárba.

Bővebben ...

Mantegnától Hogarthig

A rézmetszés négy évszázadának virtuózai

 

Tíz meztelen férfi vív párviadalt íjjal, karddal, lánccal, tőrrel, harci baltával. Mintha gladiátorképezdét látnánk, articsókában végződő, kukoricaszárú és -levelű növények háttérfüggönye előtt. A mezítelen testeket erős fény éri, az izmok nemcsak a mozdulatokról, az indulatokról is beszélnek.

Bővebben ...

Szólamok

Rembrandt ABC

 

A: Megfolyik a festék a képein, akárha koszlé volna. Nem lekerítve, plasztikusan jeleníti meg a tárgyakat, hanem pacsmagol. Rézkarcait nem fejezi be, üres felületek ásítanak rajtuk. Ahelyett, hogy elmenne Itáliába az eredeti képeken tanulni, másolatokból másol. Hanyag, műveit elfelejti szignálni. Bizottságot kell felállítani, hogy megállapítsák, mi származik az ő kezétől és mi a műhelyből. Vadházasságban él a szolgálójával. Műgyűjtő szenvedélyének nem tud megálljt parancsolni. Egész vagyona dobra kerül. Fiát nem taníttatja. Közönséges emberek társaságát keresi. Zsidókkal barátkozik.

Bővebben ...

Képzeljük el

Goya rézkarc sorozatai

 

Képzeljük el, hogy háború van, fiatal anyák vagyunk, egy katona kitépi kezünkből csecsemőnket, falhoz taszít és megerőszakol

Bővebben ...

Szerep és számítás

Egon Schiele rajzai és akvarelljei

 

Vékony piros faág a felsőtest, fiatal férfié, olyan, mint a fájdalomtól hirtelen két lábra állt növendék állat. Pálcavékony férfitörzs, cinegenyakán ormótlan kamaszfej, felénk forduló bűnözőarca mintha azt kérdezné az őrültek elutasító csodálkozásával: mit nézel rajtam?

Bővebben ...

Képbe írt partitúrák

Paul Klee-kiállítás

 

„Mindig is a zene volt a szerelmem. Az olajszagú Pemzli istennőt csak azért ölelgetem, mert hiszen ő meg a feleségem”, írta egy levelében a festő, akinek hatalmas hagyatékából az állandó anyag mellett ezúttal egy zenei témájú válogatás látható a Bern szélén emelt, 2005 óta működő múzeumban.

Bővebben ...

Vulkán tetején

Tamás Noémi (1948-2004)

 

Meghalt egy festő. Kevesen ismerték, még kevesebben ismerték fel benne a rendkívülit, a kivételest. Az utolsó volt azok közül, akik a mesterséget halálosan komolyan vették. Nagyon korán, már gyerekkorában eldöntötte, hogy a legnagyobbakkal méri magát. Végtelenül csodálta Van Eycket, Leonardót, Rembrandtot, Vermeert, Goyát. A modern stílustörekvéseket megvetette, az egész Van Gogh utáni festészetet (Klee kivételével) az ördög művének tartotta. Az alkotást mágikus tevékenységnek élte meg: a valóság újrateremtésének. A látvány számára nem illúzió volt, hanem a legmagasabb rendű filozófiai kinyilatkoztatás.

Bővebben ...

Szakpoézis

Kovalovszky Márta: A modern magyar festészet remekei

 

Nem tudom, mi számít a festészetben remeknek: a manuális tudás, az invenció, a festői nyelv hitelt érdemlő ereje, vagy mindez együttvéve? Mi indít meg a téglalap alakú síkra kent színekben, vonalakban, foltkonstrukciókban? Mi minősít jónak egy nonfiguratív kompozíciót és mélynek egy portrét?

Bővebben ...

A műgyűjtés dicsérete

A 15 éves Látványtár kiállítása

 

Legelőnek tetsző, kordonnal körülvett füves térségen hét szürkésfehérre mázolt (taliga nélküli) eke emelkedik a magasba rézsút: darucsapat. Az eke szarva a madár lábát, a háromszög alakú vaskés a testét, a hosszú vasgerendely a nyakát formázza. A vasrudakra erősített darvak onnan látszanak "szép renden repülni", hol a műgyűjtő Vörösváry Ákos Múzsája "laknék". Az pedig valami furcsa okból Tapolcához közel, egy felújított diszeli malomépületben ütött tanyát, és ha kinn nem bőgne oly vadul a téli szél, bent szinte hallanánk a sugalmazó Szellem szavát.

Bővebben ...

Visszhang

Legfrissebb művek

Krokodilopolisz - blog

Kapcsolat